Klimat i izolacja

 Specyfika poszczególnych elementów budynku wynika z cech zastosowanego materiału. To on w największym stopniu decyduje nie tylko o poczuciu komfortu w pomieszczeniach, ale również o odporności budynku na wpływy środowiska zewnętrznego. Należy pamiętać, że drewno jest najbardziej naturalnym surowcem, który posiada zalety realnie wpływające na charakter budynku. Drewno klejone warstwowo i krzyżowo podnosi tę poprzeczkę jeszcze wyżej.

Wpływ CLT na klimat pomieszczeń

 Moduły klejone krzyżowo są na swój sposób inteligentnym rozwiązaniem w budownictwie. To właśnie sposób ich przygotowania, dobór drewna oraz krzyżowe klejenie decydują o tym, jak będzie wyglądała również kwestia klimatu w przygotowywanym budynku. Dzięki temu możemy – w zależności od charakterystyki docelowego miejsca zastosowania – decydować między innymi o wilgotności pomieszczeń, czy ich stopniu izolacji termicznej. Jak wspomniano w części dotyczącej atutu szybkości przy wykorzystywaniu technologii CLT w budownictwie, ich główną zaletą jest ponadnormatywny stopień precyzji wykonania. Prefabrykaty są ze sobą idealnie spasowane, a technologia przygotowania CLT gwarantuje ich nienaruszalność. Wpływa to ostatecznie w olbrzymim stopniu na termikę pomieszczenia i idące za tym realne oszczędności. Nie dość, że drewno jest ciepłe, to dodatkowo mamy dom o wysokim stopniu precyzji montażu – niespotykanym w tradycyjnym budownictwie.

 Jedną z zasadniczych cech drewna CLT są jego wybitne właściwości izolacyjne. Wynika to z kilku czynników:

  • drewno CLT ze względu na swoją krzyżową i warstwową budowę, jak i samą charakterystykę drewna, posiada doskonałe cechy wpływające na poziom izolacji (m.in. grubość, gęstość i właściwe przewodnictwo). Dzięki temu osiąga aż 5-krotnie lepsze właściwości izolacyjne niż na przykład żelbet;
  • kolejną cechą CLT jest  przesunięcie fazowe. To ono wpływa na doskonałe warunki izolacyjne – na przykład nagrzewanie zewnętrznej struktury budynku w okresie letnim nie skutkuje natychmiastowym nagrzewaniem pomieszczeń: proces ten jest znacznie opóźniony. W efekcie połączenie CLT z odpowiednim systemem izolacji daje możliwość stworzenia budynku o wysokim komforcie termicznym.
  • ciągłość organiczna sekcji wykonanych z CLT powoduje brak powstawania mostków cieplnych (i zarazem akustycznych).

 Dla porównania: zewnętrzne ściany zbudowane z CLT o minimalnej grubości, tj. 11 cm (5 warstw), mają współczynnik przenikania ciepła (U) na poziomie 0,9 W/m²K. Ściana żelbetowa o tej samej grubości posiada współczynnik na poziomie aż 4,2 W/m²K. 

Murray Grove, UK, (c)WillPryce
Izolacja akustyczna

 Te same cechy, które stanowią o wysokiej jakości drewna klejonego krzyżowo w zakresie klimatu, wilgotności  i termiki pomieszczeń, wpływają również na wysoki stopień izolacji akustycznej. Zwarta struktura modułu CLT w większym stopniu chroni przed hałasem zewnętrznym, ale i tym generowanym w obrębie budynku, niż na przykład bloczków betonowych. Drewno od dawna jest wykorzystywane w produkcji instrumentów i jego właściwości akustyczne są powszechnie znane. Moduły CLT wykorzystują te właściwości, wprowadzając zarazem nowy stopień izolacji akustycznej.

 Wymienione wyżej cechy powodują, że technologie CLT coraz częściej cieszą się zainteresowaniem inwestorów w obszarze budownictwa publicznego, np. w biurach czy w miejscach edukacji, gdzie warunki klimatyczne i akustyczne odgrywają priorytetową rolę.

Na temat wydajności termicznej i akustycznej stosowanych przez nas modułów: zobacz tutaj.


W omfo nie działamy po omacku. Przez lata budowaliśmy swoją wiedzę w branży związanej z drewnem i budownictwem. Świadomi tego, jak ważny jest wybór sprawdzonego dostawcy prefabrykatów, postawiliśmy na lidera rynku CLT, tj. austriackiego potentata firmę KLH. Ich produkty posiadają szereg aprobat technologicznych oraz certyfikatów.